Cast do SSO:


Versão Japonesa;
Diretor da Série:
Morio Hatano

Composição da Série: 
Reiko Yoshida

Script:
Akatsuki Yamatoya
Reiko Yoshida

História:
Eisaku Inoue
Morio Hatano

Diretor de Episódio:
Hideki Hiroshima
Morio Hatano

Criador Original: 
Masami Kurumada

Design de Personagem: 
Yoshihiko Umakoshi

Diretor de Arte:
Kentaro Akiyama

Arte: 
Kentaro Akiyama

Diretor Chefe de Animação: 
Yoshihiko Umakoshi

Diretor de Animação:
Emiko Miyamoto
Yoshihiko Umakoshi

Produção:
Gō Wakabayashi (Toei Animation)
Tomoharu Matsuhisa (TV Asahi)

Design de Cores:
Kunio Tsujita

Performance do Som de Abertura: 
Make-Up feat Shoko Nakagawa

Dubladores:
Hikaru Midorikawa (Kouga de Pégaso)
Hidekatsu Shibata (Marte)
Junichi Suwabe (Eden de Órion)
Katsuyuki Konishi (Soma de Leão Menor)
Mami Koyama (Shina)
Satsuki Yukino (Yuna de Águia)
Shoko Nakagawa (Atena)
Tatsuhisa Suzuki (Haruto de Lobo)
Tetsuya Kakihara (Ryuhou de Dragão)
Toru Furuya (Seiya de Sagitário)
Yūsei Oda (Spear de Dourado)
Kiyoyuki Yanada (Geki, ex cavaleiro de Urso)
Kouta Nemoto (Gray de Pombo)
Umeka Yōjie (Komachi de Grou)
Kozue Kamada (Arne de Coelho)
Yasunori Masutani (Ordykia (Oldyucure) de Mantis)
Naoki Kusumi (Vice-Diretor da Palaestra)
Masaya Takatsuka (Georges, professor de cosmo e elementos)

Nenhum comentário: